Studio

W przypadku druku offsetowego, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

Prepress:

  • gdy w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników cięcia, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony,
  • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a w rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku),
  • nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).

Sugerowane formaty plików:

PDF – Adobe Acrobat, Portable Document File
EPS – Encapsulated PostScript
CDR – Corel Draw

Nie zalecamy przygotowywania dokumentów PS i PRN (PostScript). W takim wypadku należy dokument przekonwertować do PDF’a (np. za pomocą Adobe Distiller)

Uwagi dodatkowe:

  • w przypadku kolorowego druku przy użyciu standardowej triady (CMYK) nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK(euroskala) lub greyscale – wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK,
  • jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty wektorowe powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako duotony lub tritony (patrz > Przygotowanie prac do druku >> Aplikacje >> Adobe PhotoShop).
  • UWAGA: niektóre aplikacje nie potrafią wygenerować płynnych przejść tonalnych złożonych z kilku kolorów Pantone® (np. w przypadku programu Corel Draw, przejście tonalne złożone z kilku kolorów Pantone zapisywane jest w PostScripcie jako obiekt CMYK).
  • w przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej. W przypadku bardziej złożonych dokumentów (np. gdy okładka ma w nietypowy sposób łamane skrzydełka lub gruby grzbiet) należy dostarczyć gotowe składki.

Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego przygotowania pracy do druku:

kolory niezgodne z oczekiwaniami klienta w wyniku zastosowania nieprawidłowej palety kolorów (np. RGB lub Pantone® dla dokumentów drukowanych z zastosowaniem standardowej triady),
w pracy nie zostały przygotowane spady – grafika w dokumencie kończy się równo z krawędzią strony,
nieprawidłowo drukują się teksty w wyniku nieosadzenia czcionek lub braku zamiany tekstów na krzywe

Scroll to Top